U-Bot İle Kodlama Atölyesi

Lecturer
Hilal AĞADEDEOĞLU KAYA
Category
0 Reviews

Course Description

Atölye çalışmasında katılımcıların yaş aralığı 4 yaş /6 yaş olacaktır .
Atölye süresi 30 dakika olarak belirlenmiştir. Kontenjan 10 öğrencidir.
Katılımcılar 2 şerli gruplar haline getirilir.
U-Botun çalışma şekli ve kullanımı hakkında bilgi verilir, örnek uygulama gösterilir.
Amaç ve sonuç hakkında konuşulur.
Bilgisayar programlarında kullanılan soyut ‘Kodlar’ manyetik kartlar kullanılarak somutlaştırılır. Böylece okuma yazma bilmeyen Okul Öncesi Öğrencileri bile rahatlıkla kodlama mantığını öğrenirler. Bu yöntemle çocuklara oyun destekli; Algoritma Oluşturma, Sıralama Yapma, Fonksiyon Oluşturma, Döngüler, Hata Ayıklama konuları öğretilebilecektir.Bu etkinlikle çocukların Analitik düşünme ve odaklanma becerileri ile bilişsel gelişimleri desteklenecektir
Robotun yer matı üzerinde ilerlemesini kodlanması ve robotun hedefe ulaşmasını sağlamaları beklenmektedir.
Etkinlik sonunda verilen yer matı üzerinde gruplar arasında yarışma yapılarak en hızlı sürede hedefe ulaşan ekip tebrik edilir.

Reviews

0
0 Ratings
stars 5
0%
0
stars 4
0%
0
stars 3
0%
0
stars 2
0%
0
stars 1
0%
0

There are no reviews yet.

Leave a Review

Be the first to review “U-Bot İle Kodlama Atölyesi”