image

Hakkımızda

İnsanlığın tarihi incelendiğinde geçmişten günümüze; avcı, tarım, sanayi ve bilgi toplumu şeklinde bir dönüşümün yaşandığı görülmektedir (Bell, 1973). Bu süreçteki her aşama aynı zamanda endüstri devrimlerinin de sırasını ifade etmektedir. Teknoloji hızlı bir şekilde ivme kazanıp robot teknolojisine dönüşmektedir. 4.0 endüstri modeline geçişle birlikte robot teknolojisinin üretim içerisindeki payı artmaktadır (Fırat & Firat, 2017). Buna rağmen 4007 bilim şenliklerinde robotik temalı şenlikler azdır.
Bu realiteyi dikkate alarak, robotik kodlamayı merkeze aldık. Bu projeyle öğrencilerin bilime olan meraklarını artırmak, bilimsel faaliyetlere dikkat çekmek, 21. Yüzyılın dili olarak tanımlanan kodlamayla ilgili farkındalık kazandırmak, istihdam alanlarında etkileri her geçen gün artan robot ve makinalara dikkat çekmek istedik. Bu çerçevede robotikle ilgili farklı başlıklardan oluşan 40’u aşkın atölye hazırladık.
Anadolu’yla İstanbul’un birleşim noktası olan Tuzla’da 55.136 bin öğrenci, 4.235 öğretmen, 45 bini aşkın veliye hitap eden bir kurum olarak öğrencilerimizin inovatif düşünen, yeniliğe açık, eleştirel ve bilimsel düşünen, meraklı bireyler olması önceliğimizdir. Bu açıdan etkinliklere Tuzla İlçe Milli Eğitim müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren özel ve kamu okullarındaki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere tüm kademelerden öğrencilerin katılımı sağlanacaktır. Ayrıca ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilerin de katılımı beklenmektedir.
Robotik temalı bilim şenliğimizde çeşitli kademelerdeki öğrencilerimiz Arduino ile kodlama, Akıllı elektronik oyun devresi, lot, yapay zeka, Mbot, Mblock ..vb pek çok etkileşimli uygulama hakkında bilgi alacak, yerinde gözleyecek bilimle ilişkin bilgi ve becerileri artacaktır.
Üç gün sürecek olan etkinlikte, Pendik Bilsem, Kartal Bilsem, Gebze Teknik Üniversitesi Robotik Kulübü, İstanbul Teknik Üniversitesi Robotik kulübü, Yıldız Teknik Üniversitesi Robotik Kulübü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Robotik Kulübü, Robotik temalı gösteriler yapacaktır. Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesinden konuşmacılar yer alacaktır. Mekatronik Mühendisleri derneği atölye ve ekipman desteği sağlayacaktır. Tuzla Belediyesiyle yaptığımız iş birliği çerçevesinde gösteri alanı olarak belediyenin Şelale Parkı kullanılacaktır. Sunumlar esnasında sorun ve problemlerin ortaya çıkmaması için olası senaryolar düşünülmüş ve önlemler alınmıştır.